Εγγραφές για το Σχ. Έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε οτι οι εγγραφές για τους μαθητές της Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2017-2018  θα γίνουν από 2 έως 19 Μαΐου 2017

Για την εγγραφή απαιτούνται:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.(Εκδίδεται στο σχολείο)

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για τη εγκύκλιο πατήστε εδώ.

2011. Created by Δαλαμάγγας Νίκος
By: Fresh Joomla templates